המועצה הדתית מעלה אדומים

נרשמו לנישואין עד כ"ו אלול תשפ"ג

פירסום באינטרנטלכבוד:
נא לפרסם את הזוגות המופיעים בדוח שנרשמו לחופה וקידושין
12/09/2023עד12/03/2023טווח תאריכי פתיחת תיק מ-מעלה אדומיםב-
תאריך עברימועד נישואיןשם אב כלהמצב אישי כלהישוב כלהארץ לידה כלהשם כלהשם אב חתןמצב אישי חתןישוב חתןארץ לידה חתןשם חתןתאריך פתיחת תיק
ח' בטבת תשפ"ד20/12/2023אילן ארדרווקהמעלה אדומיםישראלנוי ארדשמעון פרץרווקחצור הגליליתישראללידור רפאל פרץ14/08/2023
ב' בכסלו תשפ"ד15/11/2023אורי נרקיסירווקהירושליםישראלרוני נרקיסידניאל בנישורווקמעלה אדומיםישראלנועם בנישו06/08/2023
י"ח באלול תשפ"ג04/09/2023שלמה מלכיאלירווקהירושליםישראלהדר מלכיאליאברהם חיים פצ'צ'ירווקירושליםישראלנועם פוצ'צ'ו20/07/2023
ד' באלול תשפ"ג21/08/2023בנימין אבנר אייבסרווקהבית הערבהישראלאוראל מזל אייבסעפר שלזינגררווקבית הערבהישראלתומר שלזינגר15/03/2023
א' בתמוז תשפ"ג20/06/2023אושרי-לוי בן דודרווקהמעלה אדומיםישראלרוני חן בן דודאיתי אשכנזירווקמעלה אדומיםישראלבן שלום חי אשכנזי19/03/2023
ט"ז בחשוון תשפ"ד31/10/2023זאב גורדורווקהמעלה אדומיםישראלבר גורדובועז נסים חןרווקמעלה אדומיםישראלאושר חן18/07/2023
ח' בחשוון תשפ"ד23/10/2023רחמים כהןרווקהמעלה אדומיםישראלנועה כהןמשה כהןרווקגבעת זאבישראלאורי כהן23/08/2023
ו' בתשרי תשפ"ד21/09/2023מיכאל חביברווקהמעלה אדומיםישראלנוי חביבדוד עובדיהרווקמעלה אדומיםישראלאביב עובדיה26/07/2023
י"ח באלול תשפ"ג04/09/2023חיים מרקוביץרווקהמעלה אדומיםישראלנעמה מרקוביץרפאל יוסף הירשרווקמודיעין-מכבים-רעותישראלשאול אהרון הירש19/07/2023
י"ד באלול תשפ"ג31/08/2023משה חליקהרווקהמעלה אדומיםישראלטל חליקהאמנון מרדךרווקירושליםישראלדביר מרדך13/04/2023
טרם נקבעעוזי נבורווקהכוכב יעקבישראלאביגיל נבודניאל אלאלוףרווקבאר שבעישראלנסים אלאלוף12/09/2023
י"ד בכסלו תשפ"ד27/11/2023מרדכי אבן רםרווקהמעלה אדומיםישראלמיכל אבן רםחביב רחמיםרווקמבשרת ציוןישראלשי רחמים07/09/2023
י"ט באב תשפ"ג06/08/2023ראובן שמשרווקהמעלה אדומיםישראלמיכל שמשיובל לוירווקמצפה נטופהישראלאיתמר דוד לוי21/05/2023
טרם נקבעעזר יצחקגרושהמעלה אדומיםישראלסגלית שבונפתלי ברזליגרושמעלה אדומיםישראלדרור חי ברזלי31/05/2023
י"ט באלול תשפ"ג05/09/2023איתן מאיר ז'קסוןרווקהירוחםישראלעזי ז'קסוןקווין מרק שרייבררווקמודיעין-מכבים-רעותארצות הבריתאמיתי יצחק שרייבר05/07/2023
ד' בחשוון תשפ"ד19/10/2023ירון אברהם סבחרווקהצור הדסהישראלעדן-שיראל סבחאריאל פינברגרווקראש העיןישראליובל פינברג12/09/2023
טרם נקבעאפרים פרוידרווקהעומרישראלאדוה מיכל פרויד פלדדב דוד פלדמרגרושמעלה אדומיםקפריסיןאברהם רמי פלד פלדמר02/04/2023
ד' בתשרי תשפ"ד19/09/2023אהוד לוירווקהמעלה אדומיםישראלנועם לויאברהם תמררווקמעלה אדומיםישראלדניאל זאב תמר17/04/2023
י"א באלול תשפ"ג28/08/2023איתן דויטשרווקהמעלה אדומיםישראלבר דויטשזאבי מזרחירווקמעלה אדומיםישראלעומרי משה מזרחי22/06/2023
כ"א בחשוון תשפ"ד05/11/2023דוד לוירווקהתל אביב – יפוישראלעמית לוימיכאל נבוןרווקמעלה אדומיםישראלהראל יוסף נבון23/07/2023
י"ב בתשרי תשפ"ד27/09/2023עופר לבנתרווקהמעלה אדומיםישראלהילה דורית לבנתמייקל מאלץרווקמעלה אדומיםארצות הבריתמשה מאלץ11/05/2023
כ' באלול תשפ"ג06/09/2023שמעון לוירווקהמעלה אדומיםישראלטל לויאיל יגןרווקמעלה אדומיםישראלכפיר יגן18/06/2023
ז' בכסלו תשפ"ד20/11/2023מאיר עטיאסרווקהבית שמשישראלבת שבע עטיאסיוסף לוירווקמעלה אדומיםישראלאוריאל עזריה לוי06/09/2023
י' בתמוז תשפ"ג29/06/2023שלמה הסרווקהמודיעין-מכבים-רעותישראלתמר חגית הסדותן צרפתיגרושמעלה אדומיםישראלנתיב צרפתי15/06/2023
ה' בתשרי תשפ"ד20/09/2023אברהם משהרווקהמעלה אדומיםישראלנרקיס משהאריה יהודה גאולירווקאשדודישראלרעי גאולי31/05/2023
ז' בחשוון תשפ"ד22/10/2023אלעזר אוזיר אנדהרווקהמעלה אדומיםישראלאפרת אנדהיעקב אטינגררווקמעלה אדומיםישראלנעם ברוך אטינגר05/06/2023
ט"ו בכסלו תשפ"ד28/11/2023יורם אלחרררווקהמעלה אדומיםישראלסיון אלחרררזיאל שם טוברווקמעלה אדומיםישראלרם רחמים שם טוב03/08/2023
כ"ה באלול תשפ"ג11/09/2023יוסף בן יקררווקהמעלה אדומיםישראלנופר תהילה בן יקרשמעון שי קסביאןרווקמעלה אדומיםישראלבנימין קסביאן27/06/2023
ב' בחשוון תשפ"ד17/10/2023יוסף קלהרווקהגבעת זאבישראלאילור נעמי קלהשמעון איילרווקקדרישראלדביר אייל04/09/2023
י"ב בסיוון תשפ"ג01/06/2023דרור משה שאולרווקהרחובותהודונחמה דינה שאולשאול וינגורטרווקירושליםישראלמנחם זאב וינגורט09/05/2023
ט"ז בכסלו תשפ"ד29/11/2023בן ציון בר שלוםרווקהירושליםישראלרעות בר שלוםאילן סינירווקמעלה אדומיםישראלאביה סיני13/07/2023
כ"ה באלול תשפ"ג11/09/2023מאיר אוחנהרווקהירושליםישראלאושרי אוחנהדוד כליפהרווקצפתישראלחננאל כליפה17/07/2023
ט"ז בחשוון תשפ"ד31/10/2023שלמה קלימיאןרווקהמעלה אדומיםישראלספיר קלימיאןיהודה חי בן דהןרווקמעלה אדומיםישראלתומר מיכאל בן דהן11/09/2023
ל' באב תשפ"ג17/08/2023שרגא סטרזרווקהירושליםישראלהדר סטרזמיכאל שניידררווקמעלה אדומיםישראלירמיהו שניידר19/07/2023
י"ח באלול תשפ"ג04/09/2023יעקב ארי ליכטעררווקהבית שמשישראלתמר ליכטערמשה סרצוקרווקאלעדישראליואל סרצוק16/07/2023
ט"ז בחשוון תשפ"ד31/10/2023אהרן עדיקהרווקהירושליםישראלשירי עדיקהעוזי זהורירווקמעלה אדומיםישראלעומרי זהורי08/08/2023
י"ח באלול תשפ"ג04/09/2023אמנון גרשירווקהמעלה אדומיםישראלרעות שירה גרשיאריה אליאסרווקירושליםישראלעידן אליאס08/06/2023
כ"ג בחשוון תשפ"ד07/11/2023אשר עזרארווקהמעלה אדומיםישראלשליו עזראעמיר רחמיםרווקמעלה אדומיםישראלנאור רחמים22/08/2023
כ"ד בתשרי תשפ"ד09/10/2023יוסף אמינוףרווקהאלעזרישראלדניה חנה אמינוףשמואל הלמןרווקמעלה אדומיםישראלמתן חיים הלמן31/07/2023
ד' בתשרי תשפ"ד19/09/2023עדי משהרווקהמעלה אדומיםישראלאליה רבקה משהמישל ביטוןרווקמעלה אדומיםישראלרם ביטון19/07/2023
ג' בחשוון תשפ"ד18/10/2023רוני אלעזרארווקהירושליםישראלליטל אלעזראפינחס מאיר כהןרווקמעלה אדומיםישראלמיכאל נתנאל כהן10/05/2023
י' באלול תשפ"ג27/08/2023אברהם אדריגרושהקרית גתישראלנועה שלומיאלון טוביהגרושמעלה אדומיםישראלשי טוביה17/07/2023
י"ח באלול תשפ"ג04/09/2023שלום אוחיוןרווקהירושליםישראלליאור אוחיוןיצחק עמדירווקירושליםישראלנריה עמדי14/06/2023
ב' בטבת תשפ"ד14/12/2023עופר משה לוירווקהמעלה אדומיםישראליערה לוייוסף רגברווקמעלה אדומיםישראלחן נח רגב07/09/2023
ט"ו בחשוון תשפ"ד30/10/2023מיכאל אלקיןרווקהירושליםארצות הבריתשרה אלקיןאהרן רוזנבאוםרווקמעלה אדומיםישראלעוז שלם יצחק רוזנבאום30/08/2023
י"ד באלול תשפ"ג31/08/2023מרדכי יוסף בן צביגרושהירושליםישראלאילה צלמרויעקב צלמרוגרושירושליםישראלאבשלום חי צלמרו01/08/2023
ה' באלול תשפ"ג22/08/2023יצחק צח ענתבירווקהמעלה אדומיםישראלעידית ענתבימרדכי כהןרווקמעלה אדומיםישראלדוד כהן01/06/2023
כ"ד בכסלו תשפ"ד07/12/2023אבנר לוירווקהמעלה אדומיםישראלרחל לוייהודה אטיאסגרושירושליםישראלאסף אטיאס20/07/2023
ה' בטבת תשפ"ד17/12/2023יצחק שילהרווקהמעלה אדומיםישראלאופק שילהאברהם שבתאירווקיפיתישראלאהרון ישראל רון שבתאי01/08/2023
כ"ז בתשרי תשפ"ד12/10/2023דניאל צופיוףגרושהירושליםישראלנועה ציפורה צופיוףמתתיהו אזולאיגרושנתניהישראלדני אזולאי11/09/2023
י"א באלול תשפ"ג28/08/2023מקסים אלחרררווקהגבעת זאבצרפתאביטל אלחררבנימין ישראלירווקמעלה אדומיםישראלדניאל ישראלי17/07/2023
כ"ד בתשרי תשפ"ד09/10/2023שבתאי הייקושלררווקהירושליםישראלגל הייקושלראברהם פרץרווקכפר אדומיםישראלמאור מנחם פרץ01/08/2023
ח' בכסלו תשפ"ד21/11/2023גדעון שמשרווקהמעלה אדומיםישראלשירה שמחה שמשיצחק אבידנירווקמעלה אדומיםישראלרם-חיים אבידני23/07/2023
א' בכסלו תשפ"ד14/11/2023אריה זליגרווקהמעלה אדומיםישראלמעיין זליגדוד סעדהרווקרחובותישראלאדיר אהרון סעדה16/08/2023
ט"ז באב תשפ"ג03/08/2023רונן בן עזרארווקהירושליםישראלגלי בן עזראיעקב דוויגרווקמעלה אדומיםישראלמאיר דוויג02/07/2023
י"א בחשוון תשפ"ד26/10/2023קאסה היילורווקהמעלה אדומיםאתיופיהשרה היילוגטנט ברהנורווקמעלה אדומיםאתיופיהמלאקו ברהנו09/08/2023
י"א באלול תשפ"ג28/08/2023אליהו קידניאןגרושהמעלה אדומיםאירןזיוה אחדות קידניאןבניהו מאיר זאדהגרושירושליםאירןרבין מאיר זאדה20/08/2023
י' בחשוון תשפ"ד25/10/2023פטריק גבאירווקהראשון לציוןישראלפנינה פריאל גבאינחום כהנירווקמעלה אדומיםישראלמתן כהני16/08/2023
ב' בטבת תשפ"ד14/12/2023רחמים אהרןרווקהמעלה אדומיםישראלאביגיל אהרןיוסף סבגרווקאורהישראלעמית סבג30/08/2023
א' בכסלו תשפ"ד14/11/2023יעקב אוחנהירושליםישראלליהי אוחנהאיתן אליהו כהןרווקירושליםישראליהונתן כהן30/08/2023
י"ד באלול תשפ"ג31/08/2023יצחק גלילירווקהמעלה אדומיםישראלבר גליליאורי בטיטורווקמעלה אדומיםישראליצחק  צח בטיטו13/06/2023
כ"ז בתשרי תשפ"ד12/10/2023בירהאן מלקאמוגרושהמעלה אדומיםאתיופיהאדיסה מלקאמומולה קטלהגרושבית שמשאתיופיהמולוקן קטלה30/08/2023
י"ג בתמוז תשפ"ג02/07/2023מיכאל קריגררווקהמעלה אדומיםישראליובל קריגרמאיר גבאיגרושירושליםישראלמשה גבאי21/05/2023
י"ב בחשוון תשפ"ד27/10/2023גולן קערוררווקהיהוד-מונוסוןישראלשירן קערוררפאל פנחס דותןרווקיהוד-מונוסוןישראלבירן שמואל פלק דותן04/06/2023
כ"ט בחשוון תשפ"ד13/11/2023עזרא חדאדרווקהמעלה אדומיםישראלדניאל חדאדיוסף סודרירווקעפולהישראלאופק מסעוד סודרי31/08/2023
ז' בחשוון תשפ"ד22/10/2023פרד אריק העוזירווקהמעלה אדומיםצרפתשלי רחל העוזידניאל ג'ק מאיר ישירווקירושליםישראלדוד ישי31/08/2023
ד' בתשרי תשפ"ד19/09/2023רמי עבדהרווקהירושליםישראלהודיה עבדהדומיניק אלי לוירווקהר גילהישראלאוהד לוי02/07/2023
ז' באלול תשפ"ג24/08/2023יעקב תמייברווקהרימוניםארצות הבריתליאת אורית תמייבאליהו אלבזרווקמעלה אדומיםישראלדביר יהודה אלבז05/06/2023
כ"ד באלול תשפ"ג10/09/2023דב ברנרד קאופמןרווקהמעלה אדומיםישראלנופר קאופמןיובל אברהם יוטבתרווקגבעת זאבישראלאביתר יוסף יוטבת18/07/2023
כ"א בחשוון תשפ"ד05/11/2023משה ביטוןרווקהמעלה אדומיםישראלרעות ביטוןראובן אברהמירווקמודיעין-מכבים-רעותישראליושי יהושע אברהמי24/08/2023
טרם נקבעדוד לוירווקהגבעת זאבישראלספיר לויאנדי וולףרווקמעלה אדומיםישראלאדם וולף22/05/2023
י' באלול תשפ"ג27/08/2023ישראל ברגמןרווקהמבוא חורוןישראלמעין ברגמןיאיר יששכר וולףרווקאלעזרישראלניתאי וולף04/06/2023
כ"א באלול תשפ"ג07/09/2023אלון שלמה גולרווקהמעלה אדומיםישראלעמית גולאורי בחבוטרווקמעלה אדומיםישראלבן בחבוט02/08/2023
י"א בחשוון תשפ"ד26/10/2023מאיר שמעון פדידהגרושהמעלה אדומיםישראלשולמית פדידהסאמי בדעאןגרושמעלה אדומיםישראלאברהם טוני בן חמו23/08/2023
י"ג בכסלו תשפ"ד26/11/2023חיים ריפמןרווקהמעלה אדומיםארצות הבריתרבקה מרים ריפמןמרק אנדרו ווייסרווקקרית שמונהארצות הבריתצבי אריה ווייס30/08/2023
כ"ד בכסלו תשפ"ד07/12/2023ארז חייםרווקהמעלה אדומיםישראלנוי חייםנחמיה יצחקירווקמעלה אדומיםישראלדוד-חי יצחקי10/07/2023
י"ט באלול תשפ"ג05/09/2023דוד שי חכיםרווקהצפתישראלתפארת חכיםגדליה גולדברטרווקכפר אדומיםישראלישראל לב גולדברט20/08/2023
א' בניסן תשפ"ג23/03/2023אלטר חיים שיפמןגרושהביתר עיליתישראליהודית ברכה וייספישיבגני פייןגרושקרית יעריםברית המועצותשמואל פיין16/03/2023
כ"ח באלול תשפ"ג14/09/2023אליהו עמיררווקהמעלה אדומיםישראלשני עמירגדעון חנוכהרווקמעלה אדומיםישראללפיד חנוכה30/07/2023
כ' באב תשפ"ג07/08/2023טיירי בניזרירווקהירושליםצרפתרבקה אודליה בניזרירוני כהןרווקירושליםישראלעומר כהן22/05/2023
כ"ז בתשרי תשפ"ד12/10/2023דורון קרספיןרווקהמעלה אדומיםישראלשחר קרספיןאשר טמסוטרווקצפתישראלאביה טמסוט06/08/2023
ב' בחשוון תשפ"ד17/10/2023מרדכי ברחקרווקהמעלה אדומיםישראלשני ברחקשלמה עמרם אסייגרווקירושליםישראלשובל שלום אסייג11/07/2023
כ"ה בתמוז תשפ"ג14/07/2023דן אסויידרווקהמעלה אדומיםישראלשיראל חיה אסויידיובל שושנירווקירושליםישראלבן שושני24/04/2023
י"ד בחשוון תשפ"ד29/10/2023יפים גולדברגרווקהמעלה אדומיםישראלאיריס גולדברגדוד לאוריאנורווקמעלה אדומיםישראלאביאל אברהם אלימלך לאוריאנו17/08/2023

טופס פרטי עד

נא מלאו את פרטי העד. לאחר מכן, התקשרו אל 02-5352461 הוצפ של המועצה.

ניתן לשלוח הודעה עם הפרטים הבאים: שם החתן, הכלה,ת.ז של העד, ואנחנו ניצור 

כל השדות הם חובה מלבד ההערה.

פרטי עד- חתן (גללו למטה לפרטי עד מצד הכלה)

פרטי עד – כלה

בשמחות! נהיה בקשר

טפסי רישום לנישואין

העלו לפה את המסמכים כדי להתחיל תהליך רישום לנישואין. שיהיה במזל טוב!

שימו לב להשלים את ארבעת השלבים: תצטרכו תעודת זהות של החתן והכלה, תמונות פספורט, תעודות נישואין של ההורים, חתימות של העדים, ואפשרי אך לא מעכב – אישור רב מקדש, מדריכת כלות, תעודת כשרות של האולם, וגם אישורים לקבלת הנחה.

במהלך המילוי תופנו לתשלום האגרה. 

מסמך שינוי שם נישואין להורדה. נא להוריד את הקובץ, למלא את הפרטים, ולצרפו בתוך הטופס להלן.

עדכנו על שיעור תורני

אנא ספרו על שיעורים המתקיימים ברחבי העיר.

[wpuf_form id="2303"]

משוב על חוויית הטבילה

אנא שתפי אותנו בדעתך – אנו פועלים לשיפור בכל המישורים.

משוב על האתר

תודה! נשמח לשמוע הצעות לשיפור, טעויות שמצאתם ובכלל – אם אהבתם.

שאל את הרב

פרט את הפנייה והיא תועבר אל רבני העיר.

דילוג לתוכן