המועצה הדתית מעלה אדומים

נרשמו לנישואין – אייר תשפ"ב עד תשרי תשפ"ג

תאריך עברימועד נישואיןשם אב כלהמצב אישי כלהישוב כלהארץ לידה כלהשם כלהשם אב חתןמצב אישי חתןישוב חתןארץ לידה חתןשם חתןתאריך פתיחת תיק
י"ג באלול תשפ"ב09/09/2022יהודה לוגסירווקהמעלה אדומיםישראלדניאל לוגסירפאל ספיררווקתל אביב – יפוישראלאוהד ספיר11/07/2022
כ"ד באב תשפ"ב21/08/2022נעם בוקרווקהמעלה אדומיםישראלעדי בוקמאיר הראלרווקירושליםישראלמתן יצחק הראל20/06/2022
כ"ג בתשרי תשפ"ג18/10/2022אברהם דאויסרווקהמעלה אדומיםישראלמור מרים דאויסדני ברוךרווקבאר שבעישראלגיא ברוך25/08/2022
י"ט באלול תשפ"ב15/09/2022אפרים מושקטו מושקטורווקהבאר שבעישראלזהר מושקטודורון נתיברווקבאר שבעישראלירדן נתיב10/07/2022
כ"ב בחשוון תשפ"ג16/11/2022רחמים שקיבאירווקהמעלה אדומיםישראלשיר שקיבאירפאל רופארווקבאר יעקבישראלעדן רופא26/06/2022
ה' בחשוון תשפ"ג30/10/2022מישאיל ניאזוברווקהירושליםישראלמורן ניאזובויקטור לוירווקמבשרת ציוןישראליצחק לוי31/07/2022
כ' באב תשפ"ב17/08/2022אליהו אדמוןרווקהמעלה אדומיםישראלתהלה אדמוןאליהו בנימיןרווקמעלה אדומיםישראלמשה נריה בנימין25/05/2022
כ"ג באלול תשפ"ב19/09/2022ליאור סרוסירווקהמעלה אדומיםישראלשילת סרוסיאבשלום דדוןרווקאדרתישראלאלנתן דדון04/09/2022
י"ט בכסלו תשפ"ג13/12/2022אהרן מזרחירווקהמעלה אדומיםישראלאסתר מזרחייוסף אפריאטרווקמעלה אדומיםישראלרפאל אפריאט22/09/2022
כ"ח בחשוון תשפ"ג22/11/2022משה טדגירווקהמעלה אדומיםישראלעדי טדגיארז פרדורווקמעלה אדומיםישראלגל פרדו19/09/2022
ז' בחשוון תשפ"ג01/11/2022איתי מחטאבירווקהמעלה אדומיםישראלתהילה מחטאבייואב חבושהרווקמעלה אדומיםישראלאוראל משה חבושה20/09/2022
טרם נקבערונן בנימיןרווקהמעלה אדומיםישראלחן-חיה בנימיןאליהו מוחהרווקמעלה אדומיםישראלרועי מוחה20/09/2022
י"ז באב תשפ"ב14/08/2022שלמה כהןרווקהמעלה אדומיםישראלדניאל כהןדניאל לוגסירווקרכסיםישראלנתנאל לוגסי26/05/2022
כ"א בחשוון תשפ"ג15/11/2022אהוד יהושערווקהמעלה אדומיםישראלליאל יהושעיורם שבורווקמעלה אדומיםישראלארז שבו11/09/2022
ל' בחשוון תשפ"ג24/11/2022אורן מזרחירווקהמעלה אדומיםישראללירז מזרחיאלי דבושרווקמעלה אדומיםישראלשי יצחק דבוש04/09/2022
י"ח בכסלו תשפ"ג12/12/2022אליהו בנימיןרווקהירושליםישראלעדי בנימיןכאדיר אלייארווקצפתישראלאחיקם אלייא22/09/2022
כ"א באב תשפ"ב18/08/2022צלח רמי דודרווקהמעלה אדומיםישראלסתיו דודפביו ליבסטררווקעלמוןישראללירן יהודה ליבסטר23/05/2022
ד' באלול תשפ"ב31/08/2022עודד אברהמירווקהמעלה אדומיםישראלספיר אריאלרפי מוררווקרמלהישראלמוטי מור31/05/2022
ח' באלול תשפ"ב04/09/2022עקיבא אליהו גנזרווקהמעלה אדומיםישראלשחר גנזמאיר גיאתרווקחדרהישראלאיתמר גיאת26/06/2022
ז' בכסלו תשפ"ג01/12/2022רפאל בן לולורווקהירושליםישראלזוהר בן לולויעקב מור יוסףרווקמעלה אדומיםישראליצחק מור יוסף23/10/2022
ה' בחשוון תשפ"ג30/10/2022הרצל יעקברווקהמעלה אדומיםישראלאוראל יעקבגדעון ישראל מרקובסקירווקירושליםישראלישי מרקובסקי25/08/2022
י"ג בכסלו תשפ"ג07/12/2022רוני חפצדירווקהמעלה אדומיםישראלמאי חפצדיאיל יחיאל שיטריתרווקירושליםישראלרותם חנניה שיטרית28/08/2022
ז' בתשרי תשפ"ג02/10/2022משה אהרונירווקהכפר אדומיםישראליהלי איילה אהרונייעקב יהושע קורצוילרווקשדרותישראלצבי איתן קורצויל26/06/2022
ד' בטבת תשפ"ג28/12/2022איגור גולדפרברווקהגבעת שמואלישראלליאת גולדפרבחגי מרדכי קרמןרווקמעלה אדומיםישראליהודה קרמן06/10/2022
ו' בחשוון תשפ"ג31/10/2022אלפונסו גד סבןרווקהאשדודישראללין אודאל סבןיורם שבתאירווקמעלה אדומיםישראלשגיא גלעד שבתאי11/08/2022
ל' בתשרי תשפ"ג25/10/2022יאיר כהןרווקהמעלה אדומיםישראלחיה שרה כהןדב קדררווקמעלה אדומיםישראלדוד קדר06/07/2022
כ"א באב תשפ"ב18/08/2022ויקטור בוקרהרווקהקרית מלאכיישראלעדן בוקרהדניאל מעלםרווקמעלה אדומיםישראלתומר מעלם22/05/2022
ט"ז בחשוון תשפ"ג10/11/2022יצחק נחמיאסרווקהמעלה אדומיםישראלקורל נחמיאסעמנואל פרומוביץרווקמעלה אדומיםישראלאדר שלמה פרומוביץ29/08/2022
ו' באדר תשפ"ג27/02/2023אנדרי מליחיןרווקהקרית עקרוןישראלדניאל מליחיןאברהם קרסנטירווקמעלה אדומיםישראלרון קרסנטי27/10/2022
כ"ט בחשוון תשפ"ג23/11/2022שלמה בל אנג'רווקהמעלה אדומיםישראלנהורה בל אנג'שמעון בן חמורווקמעלה אדומיםישראלרועי בן חמו28/08/2022
י"ג באלול תשפ"ב09/09/2022שלמה מלכהרווקהבית הערבהישראליהב מלכהעפר כהןרווקבית הערבהישראלעידן כהן04/07/2022
ה' בטבת תשפ"ג29/12/2022משה סלומוןרווקהירושליםישראלתקומה סלומוןיעייש-יונה דהןרווקמעלה אדומיםישראלמאור אברהם דהן30/10/2022
כ"א בכסלו תשפ"ג15/12/2022יוסף רוימיגרושהמעלה אדומיםישראלאריאלה רוימיחיים בן שיטריתגרושמעלה אדומיםישראלפנחס בן שיטרית30/10/2022
ג' באלול תשפ"ב30/08/2022יוסף נסים ווקניןרווקהמעלה אדומיםישראלאלמוג ווקניןגד שבתאירווקמעלה אדומיםישראלאביעד שבתאי06/06/2022
י"ד בתמוז תשפ"ב13/07/2022עמרן אהרןגרושהמעלה אדומיםישראלאסנת אילה אהרןרביל דוידוברווקרמלהברית המועצותאלי דוידוב10/05/2022
ג' בטבת תשפ"ג27/12/2022לב פרייסרווקהמעלה אדומיםליטאנחמה פרייסשחר לוירווקמעלה אדומיםישראלחננאל ישראל לוי29/09/2022
כ"ט באדר תשפ"ג22/03/2023נפתלי אוחנהרווקהמעלה אדומיםישראלעדי אוחנהחנניה חזןרווקמעלה אדומיםישראליאיר עובדיה חזן26/10/2022
כ"ט בתשרי תשפ"ג24/10/2022דניאל עמררווקהמעלה אדומיםישראלתאיר שמחה עמריגאל עזריהרווקירושליםישראליעקב עזריה26/07/2022
י"ז בטבת תשפ"ג10/01/2023יצחק בלומנפלדרווקהירושליםישראלהודיה בלומנפלדיצחק יחזקאלרווקמעלה אדומיםישראלשחר עמיחי יחזקאל05/09/2022
ד' בכסלו תשפ"ג28/11/2022שי ישראל בנימין ביטוןרווקהקדרישראלשירה ביטוןעמיחי סולומוןרווקירושליםישראלשלמה סולומון11/09/2022
כ"ה באלול תשפ"ב21/09/2022ויליאם חזןגרושהכפר יונהצרפתג'סיקה דבורה סדוןמשה מוריס עטיהרווקמעלה אדומיםצרפתבנימין עטיה28/08/2022
א' בחשוון תשפ"ג26/10/2022ישראל מדינהרווקהמעלה אדומיםישראלשחף מדינהנחמן פאלאנקררווקמעלה אדומיםישראליעקב אליהו פאלאנקר31/07/2022
ו' בכסלו תשפ"ג30/11/2022אריה אריאלרווקהמעלה אדומיםישראלנועה אריאלעזרא משהרווקראשון לציוןישראלאביתר משה18/10/2022
י"א בתשרי תשפ"ג06/10/2022יוסף יצקןרווקהמעלה אדומיםישראלסתיו יצקןאורי יפתרווקמעלה אדומיםישראלאביחי יפת21/07/2022
י"ד בחשוון תשפ"ג08/11/2022יורם אזרדגרושהמעלה אדומיםישראלנופר רחל אזרדיעקב קרילקררווקאור עקיבאישראלאליהו קרילקר22/09/2022
כ"ג בחשוון תשפ"ג17/11/2022אופיר שמואלירווקהירושליםישראלשקד מיכל שמואליגדעון זמורהרווקמוצא עיליתישראלגיא אלברט זמורה06/10/2022
י"ד בחשוון תשפ"ג08/11/2022אברהם מזרחירווקהקדרישראלהילה מזל מזרחיגיל קלררווקקדימה-צורןישראלעידו יקיר קלר27/10/2022
טרם נקבעאליהו סטיבן מיטרהוףנישואים אזרחייםמעלה אדומיםישראלתמר מיטרהוףזכריה שמואלרווקמעלה אדומיםישראלדניאל שמואל18/10/2022
י"ט בטבת תשפ"ג12/01/2023יוסף ויטורירווקהמעלה אדומיםישראלנופר ויטוריבברט כהןרווקירושליםישראליניב כהן24/10/2022
י"א בתשרי תשפ"ג06/10/2022שלמה חזותגרושהמעלה אדומיםישראלרויטל גלעדיאקטור אקוסגרושמעלה אדומיםישראלאלי אקוס28/09/2022
כ"ז בחשוון תשפ"ג21/11/2022אלחנן אהרונירווקהירושליםישראלמרים אהרונידוד קנדיוטירווקירושליםישראלדניאל קנדיוטי07/09/2022
ג' בכסלו תשפ"ג27/11/2022אברהם סלמהרווקהמעלה אדומיםישראלשירן סלמהדורון דהןרווקמעלה אדומיםישראליוסף דהן25/10/2022
י"א בכסלו תשפ"ג05/12/2022יוסף קייפוררווקהמצפה יריחוישראלאליה אסתר קייפוריהושע נחמיה אסוליןרווקמעלה אדומיםישראלאריאל רפאל אסולין02/10/2022
כ"ה בסיוון תשפ"ב24/06/2022קאסאו טזזוגרושהירושליםאתיופיהמינאלו טיזאזוהגוס שיבשרווקירושליםאתיופיהסולומון הגוס13/05/2022
ה' באלול תשפ"ב01/09/2022מנברו טאסיירווקהמעלה אדומיםאתיופיהזמטו טאסייסימוגו ארגיירווקבאר יעקבאתיופיהמלקמו ארגיי06/06/2022
ל' בחשוון תשפ"ג24/11/2022שמשון באבאירווקהירושליםישראלשיר באבאייעקב יושאירווקמעלה אדומיםישראלעידן אהרון דוד יושאי19/09/2022
ז' בכסלו תשפ"ג01/12/2022בנימין עזרא מנסהייםרווקהבית שמשאמריקה לא ידועחנה אסתר מנסהייםנועם בלזםרווקמעלה אדומיםישראלאביעד בלזם06/10/2022
י"ד באב תשפ"ב11/08/2022יגאל כהןרווקהירושליםישראלאורטל כהןדוד גנישרווקמעלה אדומיםישראלדוריאן חיים גניש14/06/2022
טרם נקבעיהושע גבאיגרושהמעלה אדומיםישראלשלומית וייטאברהם בייםגרושמעלה אדומיםארצות הבריתגרשון ביים18/09/2022
ד' בשבט תשפ"ג26/01/2023עלמו קאסירווקהפתח תקווהאתיופיהקסאי קאסיוובנך רטהרווקמעלה אדומיםאתיופיהאסמאמאו רטה21/09/2022
כ"א בכסלו תשפ"ג15/12/2022טיגאבו טגניהרווקהמעלה אדומיםאתיופיהווביטו טגניהקיברט ביאדגיירווקפתח תקווהאתיופיהאסמרה ביאדגיי21/08/2022
ט' בחשוון תשפ"ג03/11/2022מקרו סמאיןרווקהמעלה אדומיםאתיופיהעלמסרה סמאיןסרקה סיוםרווקמעלה אדומיםאתיופיהמנדלה סיום18/07/2022
ד' בטבת תשפ"ג28/12/2022יואל אמסלםרווקהירושליםישראלאיילת אמסלםאורי כהןרווקטבריהישראלישראל כהן31/10/2022
כ"ב באלול תשפ"ב18/09/2022שאול קצנשטייןרווקהמצפה נטופהקנדהאריאל ציון קצנשטייןאיתן בנימין גרוסמןרווקמעלה אדומיםישראלשי גרוסמן03/07/2022
כ"ט בחשוון תשפ"ג23/11/2022יוסף דייןרווקהירושליםישראלקרן דייןשלום גיגירווקקדרישראלאלי חי גיגי25/08/2022
י"ב בכסלו תשפ"ג06/12/2022מאיר לואוזוןרווקהמעלה אדומיםישראלאביגיל לואוזוןמיכאל אמיל בן סימוןרווקירושליםישראלשי ניסים בן סימון02/08/2022
כ"ב באלול תשפ"ב18/09/2022רחמים כהןרווקהמעלה אדומיםישראלהילה רות כהןאחיהוד צנענירווקראשון לציוןישראלאליה צנעני15/06/2022
ה' בחשוון תשפ"ג30/10/2022דוד גד קוסייברווקהתל אביב – יפוישראלהילה קוסייבאבירם בן צבירווקשערי תקווהישראלהניאל בן צבי19/09/2022
י"ג בחשוון תשפ"ג07/11/2022רון אהרן גן אלרווקהצור הדסהישראלניב גן אלרמי יעקברווקמעלה אדומיםישראלטל יעקב30/05/2022
ז' בכסלו תשפ"ג01/12/2022איגור שלסטוןרווקהמעלה אדומיםישראליאנה הילה שלסטוןעזרא נפתלירווקמעלה אדומיםישראלשניר נפתלי30/10/2022
ט' באלול תשפ"ב05/09/2022שלמה מזרחירווקהמעלה אדומיםישראלעדן מזרחיאורי הללרווקמעלה אדומיםישראלצח יצחק הלל19/07/2022
ל' בחשוון תשפ"ג24/11/2022גרושהבת יםאתיופיהשיווייה דרסיידסהגרושמעלה אדומיםאתיופיהמוגס דסה25/07/2022
י"ב בחשוון תשפ"ג06/11/2022שלמה פרץרווקהגבעת זאבישראלשירן פרץדוד אברהמירווקמעלה אדומיםישראלליאור אברהמי30/06/2022
ח' באדר תשפ"ג01/03/2023חיים חביורווקהרחובותארצות הבריתבר רפאלה חביומאיר טורגמןרווקמעלה אדומיםישראלדניאל יעקוב טורגמן29/09/2022
י"ז באלול תשפ"ב13/09/2022דן שלום פונטהרווקהראשון לציוןישראלרעות שרה פונטהישראל בן חמורווקראשון לציוןישראליעקוב בן חמו26/07/2022
א' באדר תשפ"ג22/02/2023מוריס דרעירווקהמעלה אדומיםישראלעמית דרעייצחק אברהמירווקמעלה אדומיםישראלמאיר אור שמעון אברהמי08/08/2022
כ"ה באב תשפ"ב22/08/2022דניאל פרץרווקהירושליםצרפתפריאל שמחה פרץיחיאל אבשלום כהןרווקמעלה אדומיםישראלאביעזר יצחק כהן21/06/2022
כ' בחשוון תשפ"ג14/11/2022מנחם לברווקהירושליםארצות הבריתפייגא מרים לבמיטשל סקוס מרקוסרווקמעלה אדומיםארצות הבריתאברהם מרקוס11/09/2022

רשימה קודמת: https://mdmaad.com/list2/

טופס פרטי עד

נא מלאו את פרטי העד. לאחר מכן, התקשרו אל 02-5352461 הוצפ של המועצה.

ניתן לשלוח הודעה עם הפרטים הבאים: שם החתן, הכלה,ת.ז של העד, ואנחנו ניצור 

כל השדות הם חובה מלבד ההערה.

פרטי עד- חתן (גללו למטה לפרטי עד מצד הכלה)

פרטי עד – כלה

בשמחות! נהיה בקשר

טפסי רישום לנישואין

העלו לפה את המסמכים כדי להתחיל תהליך רישום לנישואין. שיהיה במזל טוב!

שימו לב להשלים את ארבעת השלבים: תצטרכו תעודת זהות של החתן והכלה, תמונות פספורט, תעודות נישואין של ההורים, חתימות של העדים, ואפשרי אך לא מעכב – אישור רב מקדש, מדריכת כלות, תעודת כשרות של האולם, וגם אישורים לקבלת הנחה.

במהלך המילוי תופנו לתשלום האגרה. 

מסמך שינוי שם נישואין להורדה. נא להוריד את הקובץ, למלא את הפרטים, ולצרפו בתוך הטופס להלן.

עדכנו על שיעור תורני

אנא ספרו על שיעורים המתקיימים ברחבי העיר.

[wpuf_form id="2303"]

משוב על חוויית הטבילה

אנא שתפי אותנו בדעתך – אנו פועלים לשיפור בכל המישורים.

משוב על האתר

תודה! נשמח לשמוע הצעות לשיפור, טעויות שמצאתם ובכלל – אם אהבתם.

שאל את הרב

פרט את הפנייה והיא תועבר אל רבני העיר.

דילוג לתוכן