המועצה הדתית מעלה אדומים

נרשמו לנישואין – עד יג סיוון

בסימן טוב ובמזל טוב!

תאריך עברימועד נישואיןשם אב כלהמצב אישי כלהישוב כלהארץ לידה כלהשם כלהשם אב חתןמצב אישי חתןישוב חתןארץ לידה חתןשם חתןתאריך פתיחת תיק
ו' בניסן תשפ"ג28/03/2023יצחק יהודא תורגמןרווקהמעלה אדומיםישראלקאלי תורגמןאריה פרייברטרווקמעלה אדומיםישראלברוך פרייברט18/12/2022
כ"ו בסיוון תשפ"ג15/06/2023דניאל בלואשוילירווקהירושליםישראלבת אל משהגרשון גרים משהרווקמעלה אדומיםישראלשי משה17/04/2023
ט"ו בתמוז תשפ"ג04/07/2023נפתלי פלהיימררווקהמעלה אדומיםישראלהדר פלהיימרישראל-משה פרידמןרווקמודיעין-מכבים-רעותישראלנעם פרידמן27/04/2023
ז' בתמוז תשפ"ג26/06/2023אבשלום גלעדי דרעירווקהמעלה אדומיםישראלשרה דרעיאילן רחמיםרווקמעלה אדומיםישראלמרדכי יקיר רחמים23/04/2023
טרם נקבעאפרים פרוידרווקהעומרישראלאדוה מיכל פרויד פלדדב דוד פלדמרגרושמעלה אדומיםקפריסיןאברהם רמי פלד פלדמר02/04/2023
י' בטבת תשפ"ג03/01/2023דוד אוזנהגרושהמעלה אדומיםישראלרונית פרץיוסף פרץגרושמעלה אדומיםמרוקוגבריאל פרץ26/12/2022
כ"ו באדר תשפ"ג19/03/2023יוסף ונונורווקהירושליםצרפתשרה ונונואליעזר רובשטיןרווקגבע בנימיןישראלדניאל רובשטין02/02/2023
י' בתמוז תשפ"ג29/06/2023ירון בשוררווקהירושליםישראלשחר בשוריוסף אילוקרווקמעלה אדומיםישראלליאור דוד אילוק20/04/2023
י"ט בסיוון תשפ"ג08/06/2023אייל אליהורווקהמעלה אדומיםישראלהודיה אליהואילן מזוררווקמעלה אדומיםישראלטל מזור15/03/2023
ד' באלול תשפ"ג21/08/2023בנימין אבנר אייבסרווקהבית הערבהישראלאוראל מזל אייבסעפר שלזינגררווקבית הערבהישראלתומר שלזינגר15/03/2023
י"ט בסיוון תשפ"ג08/06/2023שלמה כהןרווקהמעלה אדומיםישראלחן כהןנסים מימוןרווקנחםישראלדניאל מימון13/03/2023
ט"ז בסיוון תשפ"ג05/06/2023יגאל יהודהרווקהירושליםישראלצופיה יהודהדוד אברהמירווקירושליםישראליהודה אברהמי25/04/2023
כ"ה בסיוון תשפ"ג14/06/2023שלום גיגירווקהמעלה אדומיםישראלגל גיגישמעון מארקרווקמעלה אדומיםישראלנריה מארק30/04/2023
י"ד באלול תשפ"ג31/08/2023משה חליקהרווקהמעלה אדומיםישראלטל חליקהאמנון מרדךרווקירושליםישראלדביר מרדך13/04/2023
י"ב באלול תשפ"ג29/08/2023אסף גרגירווקהצור הדסהארצות הבריתדניאלה רחל גרגינסים הכהן טווילרווקמעלה אדומיםישראלמאור יעקב הכהן טוויל13/03/2023
י"ד בתמוז תשפ"ג03/07/2023אשר קריביאןרווקהירושליםישראלאדוה קריביאןאיתן טוביהרווקמעלה אדומיםישראלאדיר טוביה26/01/2023
ט' בסיוון תשפ"ג29/05/2023שמואל לנגמןרווקהעופרהישראלשירה לנגמןמשה אביעזר שליטרווקטלמוןישראלעקיבא שליט14/03/2023
כ"ב באב תשפ"ג09/08/2023משה לוירווקהירושליםישראלרעות פלורה לוירפאל כהןרווקמעלה אדומיםישראלתומר כהן18/05/2023
י"א בסיוון תשפ"ג31/05/2023אורן כנענירווקהמעלה אדומיםישראלליאת כנעניאלון פלגרווקמעלה אדומיםישראלדין יצחק פלג12/03/2023
י"ב בסיוון תשפ"ג01/06/2023דוד ראובן טבקרווקהגבעת זאבישראלשירה ברכה טבקארן וייטרווקמעלה אדומיםישראלעידו יוסף וייט02/04/2023
כ"ו באייר תשפ"ג17/05/2023פנחס כהןרווקהמעלה אדומיםישראלנועה כהןשלמה שרתרווקמעלה אדומיםישראלמיכאל שרת28/02/2023
ד' בתשרי תשפ"ד19/09/2023אהוד לוירווקהמעלה אדומיםישראלנועם לויאברהם תמררווקמעלה אדומיםישראלדניאל זאב תמר17/04/2023
ג' בתמוז תשפ"ג22/06/2023גריגורי וויחנסקירווקהבית שמשישראלמיכאלה וויחנסקייוסף שפירארווקמעלה אדומיםגאורגיהמיכאל שפירא30/01/2023
כ"ג בתמוז תשפ"ג12/07/2023איל ברזנירווקהמעלה אדומיםישראלעדן ברזנימשה כהןרווקמעלה אדומיםישראלאופק רחמים כהן19/04/2023
כ"ד בתמוז תשפ"ג13/07/2023מישל אתלןרווקהמעלה אדומיםישראלרויטל חנה אתלןשמעון פדידהרווקמעלה אדומיםישראליוסף שלמה פדידה06/02/2023
כ"ג באייר תשפ"ג14/05/2023אסף כהןרווקהירושליםישראלנעמי שירה כהןאיתן בררווקמעלה אדומיםישראלאפרים פישל נתנאל בר13/03/2023
כ"ג באב תשפ"ג10/08/2023דוד אלקובירווקהירושליםישראלקסם אלקוביאורן סלמןרווקמעלה אדומיםישראלמאור נחום סלמן06/03/2023
י"ח בסיוון תשפ"ג07/06/2023אהרון דניאל סספורטסרווקהמעלה החמישהישראללירז אור סספורטסאליהו יוסףרווקמעלה החמישהישראלאסף יוסף23/03/2023
י"ב בתשרי תשפ"ד27/09/2023עופר לבנתרווקהמעלה אדומיםישראלהילה דורית לבנתמייקל מאלץרווקמעלה אדומיםארצות הבריתמשה מאלץ11/05/2023
כ"ח באייר תשפ"ג19/05/2023פליקס דהןרווקהתל אביב – יפוצרפתאלכסנדרה רחל דהןדוד יואל בורשטייןרווקתל אביב – יפוארצות הבריתאריאל בורשטיין03/02/2023
ג' בסיוון תשפ"ג23/05/2023יצחק יצחקרווקהמעלה אדומיםישראלספיר יצחקציון יונהרווקירושליםישראלעידן יונה09/03/2023
י' בתמוז תשפ"ג29/06/2023יוסף חורירווקהירושליםישראלרבקה חוריאילן אבלסרווקמעלה אדומיםישראלאליסף אבלס13/03/2023
ג' בחשוון תשפ"ד18/10/2023רוני אלעזרארווקהירושליםישראלליטל אלעזראפינחס מאיר כהןרווקמעלה אדומיםישראלמיכאל נתנאל כהן10/05/2023
ז' בתמוז תשפ"ג26/06/2023ציון טלגרושהמעלה אדומיםישראלורד מורשלמה שמחירווקרחובותישראליניב שמחי10/05/2023
י"ח בשבט תשפ"ג09/02/2023אושרי אמוררווקהמעלה אדומיםישראלאוריה אמוראהרון דוכןרווקאילתישראלנתן דוכן21/12/2022
ח' בתמוז תשפ"ג27/06/2023יוסף כהנארווקהירושליםישראלצוף דניאל כהנאמשה חדדרווקירושליםישראלדור חדד23/03/2023
ל' בסיוון תשפ"ג19/06/2023טל משגברווקהמעלה אדומיםישראלאריאל משגבמאיר אורגנזירווקקרית ארבעישראליהונתן אשר אורגנזי26/03/2023
י"ב בסיוון תשפ"ג01/06/2023מאיר שלתיאלרווקהירושליםישראלבת-אל שלתיאלאברהם חוגהרווקירושליםישראליעקב חוגה26/03/2023
י"ח באייר תשפ"ג09/05/2023משה ליברמןגרושהירושליםישראלנעמה פיינרוולף טרטקובסקיגרושירושליםברית המועצותאלכסנדר טרטקובסקי19/04/2023
כ"ז באייר תשפ"ג18/05/2023שי שמעוןרווקהקליהישראליובל שמעוןדורון נתיברווקקליהישראלטל נתיב26/02/2023
ט"ז באב תשפ"ג03/08/2023מרדכי אליאסרווקהירושליםישראלמיתר אליאסאורן לוירווקמעלה אדומיםישראלאביעד יגאל לוי04/05/2023
י"א בתמוז תשפ"ג30/06/2023מרדכי כהןרווקהמעלה אדומיםישראלמיתר כהןיוסף לוירווקמעלה אדומיםישראלליאור לוי21/05/2023
ה' באלול תשפ"ג22/08/2023דוד דני בן הרושרווקהמעלה אדומיםישראלאור בן הרושיניב חכמוןרווקקרית מלאכיישראלשי חכמון23/04/2023
י"ד באלול תשפ"ג31/08/2023יוסף מנשהרווקהמעלה אדומיםברזיליפה אוריה מנשהשלדון איזק וולגלרווקמעלה אדומיםישראליוסף דוד וולגל26/03/2023
י"ט באב תשפ"ג06/08/2023ראובן שמשרווקהמעלה אדומיםישראלמיכל שמשיובל לוירווקמצפה נטופהישראלאיתמר דוד לוי21/05/2023
א' בתמוז תשפ"ג20/06/2023אושרי-לוי בן דודרווקהמעלה אדומיםישראלרוני חן בן דודאיתי אשכנזירווקמעלה אדומיםישראלבן שלום חי אשכנזי19/03/2023
כ"א באייר תשפ"ג12/05/2023איתמר עמיררווקהורד יריחוישראלשי עמיראריה נחוםרווקמעלה אדומיםישראלמתן עוז שלמה נחום19/03/2023
י"ב בסיוון תשפ"ג01/06/2023דרור משה שאולרווקהרחובותהודונחמה דינה שאולשאול וינגורטרווקירושליםישראלמנחם זאב וינגורט09/05/2023
ז' בתמוז תשפ"ג26/06/2023דביר שחררווקהירושליםישראלאפרת שחריאיר מרמרושרווקירושליםישראלשמואל עובדיה מרמרוש23/05/2023
כ"ו באייר תשפ"ג17/05/2023עמיחי שלום לוירווקהאריאלישראלטל רבקה לויזאב שמעון בויםרווקפתח תקווהישראלאריאל בוים30/03/2023
ה' בתשרי תשפ"ד20/09/2023אברהם משהרווקהמעלה אדומיםישראלנרקיס משהאריה יהודה גאולירווקאשדודישראלרעי גאולי31/05/2023
טרם נקבעעזר יצחקגרושהמעלה אדומיםישראלסיגלית שבונפתלי ברזליגרושמעלה אדומיםישראלדרור חי ברזלי31/05/2023
ב' בסיוון תשפ"ג22/05/2023שבח זלטופולסקירווקהמעלה אדומיםקזחסטאןחייה ציפורה זלטופולסקילאוניד פאייררווקאור יהודהרוסיהחיים דוד פאייר14/03/2023
ה' באלול תשפ"ג22/08/2023יצחק צח ענתבירווקהמעלה אדומיםישראלעידית ענתבימרדכי כהןרווקמעלה אדומיםישראלדוד כהן01/06/2023
י"ד באלול תשפ"ג31/08/2023שי חיים ג'אנירווקהמעלה אדומיםישראלתהל חייםג-ג'אניאהרן צבחרווקמעלה אדומיםישראלאביחי צבח23/05/2023
טרם נקבעדוד לוירווקהגבעת זאבישראלספיר לויאנדי וולףרווקמעלה אדומיםישראלאדם וולף22/05/2023
י"ג בתמוז תשפ"ג02/07/2023מיכאל קריגררווקהמעלה אדומיםישראליובל קריגרמאיר גבאירווקירושליםישראלמשה גבאי21/05/2023
י"א באלול תשפ"ג28/08/2023סרג לוירווקהמעלה אדומיםישראלטל יהל לוייעקב כהןרווקמעלה אדומיםישראלאריאל משה כהן11/05/2023
י"ד בתמוז תשפ"ג03/07/2023סלמן יגאל אביגדרווקהמעלה אדומיםישראלעדן דייזי אביגדמשה ברוךרווקירושליםישראלעומר ברוך11/05/2023
ט' בתמוז תשפ"ג28/06/2023חיים בן שמעוןרווקהחיפהישראלעתליה בן שמעוןדוד זיורווקקדרישראלמיכאל זיו29/03/2023
כ"ד בסיוון תשפ"ג13/06/2023שלמה רחמנירווקהמעלה אדומיםישראלשירן רחמנימיכאל כהןרווקירושליםישראליעקב קובי כהן16/03/2023
ט"ו בתמוז תשפ"ג04/07/2023ברוך טופיק כהןרווקהירושליםארגנטינהפנינה יסכה כהןמשה ביטוןרווקמעלה אדומיםישראלדניאל ביטון01/05/2023
ג' בתמוז תשפ"ג22/06/2023קסהון אסייההרווקהעלי זהבישראלאורלי אסייההפנטהון אליאסרווקעלי זהבישראלשלמה אליאס27/02/2023
א' בניסן תשפ"ג23/03/2023אלטר חיים שיפמןגרושהביתר עיליתישראליהודית ברכה וייספישיבגני פייןגרושקרית יעריםברית המועצותשמואל פיין16/03/2023
כ"ג באב תשפ"ג10/08/2023ישיוואס פלקהגרושהירושליםאתיופיההבטם ישיוואסנגוסיח צ'קולגרושמעלה אדומיםאתיופיהסימר צ'קול27/04/2023
י"ב בניסן תשפ"ג03/04/2023מרדכי דדוןגרושהמעלה אדומיםישראלאילנית רחמנישמואל רחמניגרושמעלה אדומיםישראלאברהם רחמני26/03/2023
כ' באב תשפ"ג07/08/2023טיירי בניזרירווקהירושליםצרפתרבקה בניזרירוני כהןרווקירושליםישראלעומר כהן22/05/2023
י"ח בסיוון תשפ"ג07/06/2023מאיר הרושרווקהמעלה אדומיםישראלמאי מלכה הרושירון ראובנירווקמעלה אדומיםישראלשניר ראובני26/03/2023
כ"ה באייר תשפ"ג16/05/2023דוד עלפירווקהמעלה אדומיםישראלשני עלפייוסף מורדרווקירושליםישראליעקב מורד26/03/2023
ד' בטבת תשפ"ג28/12/2022יואב אורוןרווקהצפתישראלנעה אורוןגדליה גולדברטרווקכפר אדומיםישראלנחמן ציון גולדברט12/12/2022
י"א באלול תשפ"ג28/08/2023יעקב זיזירווקהמעלה אדומיםישראלתמר זיזייוסף כהןרווקירושליםישראללירון כהן01/06/2023
כ"ה בסיוון תשפ"ג14/06/2023אברהם אזולאירווקהאשקלוןישראללידור אזולאיאליהו דודרווקמעלה אדומיםישראלבר יעקב דוד17/04/2023
כ"ה בסיוון תשפ"ג14/06/2023עמיחי שיקאררווקהקליהישראלרן שיקאראשר מסעוד שרביטרווקקליהישראלרוי שרביט19/04/2023
ח' בסיוון תשפ"ג28/05/2023ויקטור חדדרווקהמעלה אדומיםישראלעדי חדדאליהו קבלורווקירושליםישראלעמית זוהר קבלו23/03/2023
ז' באלול תשפ"ג24/08/2023טרקיין תקהרווקהמעלה אדומיםישראלרבקה תקהטקבה אלי אינגדאורווקמעלה אדומיםשאר ארצות אוקיאניהעמנואל אינגדאו16/05/2023
כ"ד בסיוון תשפ"ג13/06/2023ליאון סדיקרווקהגבעת זאבישראלאילנה סדיקיוסף מויאלרווקמעלה אדומיםישראלדן יחזקאל מויאל21/03/2023
כ"ה בתמוז תשפ"ג14/07/2023דן אסויידרווקהמעלה אדומיםישראלשיראל חיה אסויידיובל שושנירווקירושליםישראלבן שושני24/04/2023
י"ב בשבט תשפ"ג03/02/2023סולימאן כהןגרושהמעלה אדומיםישראלהודיה אודליה כהןשמעון לביאגרושפדואלישראלאורן ברוך לביא17/01/2023
י"ז בסיוון תשפ"ג06/06/2023אילן ואנונורווקהמעלה אדומיםישראלליאור ואנונויצחק איציק סבגרווקאשדודישראלעומר סבג27/03/2023

טופס פרטי עד

נא מלאו את פרטי העד. לאחר מכן, התקשרו אל 02-5352461 הוצפ של המועצה.

ניתן לשלוח הודעה עם הפרטים הבאים: שם החתן, הכלה,ת.ז של העד, ואנחנו ניצור 

כל השדות הם חובה מלבד ההערה.

פרטי עד- חתן (גללו למטה לפרטי עד מצד הכלה)

פרטי עד – כלה

בשמחות! נהיה בקשר

טפסי רישום לנישואין

העלו לפה את המסמכים כדי להתחיל תהליך רישום לנישואין. שיהיה במזל טוב!

שימו לב להשלים את ארבעת השלבים: תצטרכו תעודת זהות של החתן והכלה, תמונות פספורט, תעודות נישואין של ההורים, חתימות של העדים, ואפשרי אך לא מעכב – אישור רב מקדש, מדריכת כלות, תעודת כשרות של האולם, וגם אישורים לקבלת הנחה.

במהלך המילוי תופנו לתשלום האגרה. 

מסמך שינוי שם נישואין להורדה. נא להוריד את הקובץ, למלא את הפרטים, ולצרפו בתוך הטופס להלן.

עדכנו על שיעור תורני

אנא ספרו על שיעורים המתקיימים ברחבי העיר.

[wpuf_form id="2303"]

משוב על חוויית הטבילה

אנא שתפי אותנו בדעתך – אנו פועלים לשיפור בכל המישורים.

משוב על האתר

תודה! נשמח לשמוע הצעות לשיפור, טעויות שמצאתם ובכלל – אם אהבתם.

שאל את הרב

פרט את הפנייה והיא תועבר אל רבני העיר.

דילוג לתוכן