המועצה הדתית מעלה אדומים

נהלי רישום לנישואין במועצה הדתית מעלה אדומים

בס”ד

הנחיות כלליות לפתיחת תיק נישואין

הרישום לנישואין הינו הליך פרוצדוראלי המתבצע בלשכות הנישואין במועצות הדתיות ברחבי הארץ.
על פי החוק, הגיל המותר לנישואין הוא החל מגיל 18. חתן או כלה שטרם מלאו להם 18 שנים, נדרשים להמציא לרשם הנישואין אישור מבית המשפט לענייני משפחה, המתיר להם להינשא.
על בני זוג הבאים להירשם לנישואין, להופיע יחד בלשכת רישום נישואין או במועצה הדתית בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד הנישואין.

בעת הרישום, רשם הנישואין ממלא, בין היתר, את פרטי בני הזוג בתיק הנישואין, את מועד עריכת החופה, ומשבץ במידת הצורך רב לעריכת החופה. כשבוע לפני החופה, ולאחר שהושלמו כל הנדרש וכל הבירורים בתיק הנישואין, יקבלו בני הזוג את ה”כתובה”, והם ימסרוה לידי הרב המקדש.

מזל טוב!

על מנת להירשם לנישואין יש כמה מסמכים, אישורים וחתימות שנצטרך לקבל מכם.

מבחינתנו הכל יכול להיות מקוון מלבד החתימה על הבקשה בסוף, שאז תגיעו לבקר אותנו בדרך מדבר יהודה 39 מעלה אדומים, אבל תרגישו בנוח ליצור קשר, להגיע ולהתייעץ.

 

 1. פתיחת תיק נישואין מקוון דרך אתר משרד הדתות

https://shirathayam.m-datit.org.il/rishum

נא לסמן את המועצה הדתית מעלה אדומים ולהכניס את המידע הראשוני.

 1. מילוי טופס – מסמכים ואישורים המיועדים למועצה הדתית – ‘רשם הנישואין’

לחצו כאן למילוי הטופס ולהעלאה מקוונת של המסמכים והאישורים.

הטופס בתקופת הרצה, אם יש תקלה ניתן לשלוח לכתובת דוא”ל של המועצה הדתית מעלה אדומים:  m5354001@gmail.com.
במצב כזה יש ליצור קשר עם מזכירות המועצה בטלפון 02-5354001 ולוודא שכל המסמכים הנדרשים הגיעו.


מסמכים לפתיחת התיק

לפני הנישואין:
• תעודת זהות של שני בני הזוג.(עם ספח פתוח)
• תמונת פספורט לכל אחד מבני הזוג
• תעודת נישואין של ההורים של שני בני הזוג

במידה וההורים התחתנו בחו”ל נדרש להביא כתובה.


אישורים

• שני עדים על רווקות של החתן והכלה. יש להגיע למשרדי הרבנות.
• אישור רב מקדש (לא מעכב בפתיחת התיק).
• תעודת כשרות של האולם (לא מעכב בפתיחת התיק).
• לכלה, אישור מדריכת כלות (לא מעכב בפתיחת התיק).


תשלום אגרה

• תשלום אגרה על סך 767 ₪. חייל/ת, סטודנט/ית וזכאים נוספים, 460 ₪ (בהצגת תעודת רלוונטית). האגרה מתעדכנת בהתאם לפרסום ברשומות של השר לשירותי דת.

הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במידה ואחד מבני הזוג הוא/היא:

1.  חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.
2. סטודנט.
3. תלמיד ישיבה עד גיל 30.
4. עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.
5. מקרה סעד (באישור הלשכה לשירותים חברתיים)
6. נכה
7. עיוור או לקוי ראייה

לתשלום מקוון של האגרה: https://nedar.im/7007258

נא לצרף את אישור התשלום לשאר המסמכים. על סמך אישור זה תקבלו קבלה רשמית ממזכירות המועצה הדתית.

עבור תשלום האגרה מקבלים בני הזוג את השירותים הבאים:
פתיחת תיק נישואין, פרסום באתר האינטרנט, הדרכת כלה (במידה ולא לוקחים מדריכה פרטית), כתובה ותעודת נישואין.

לתשומת לבכם: במידה והחתונה נערכת מחוץ לעיר, ורבני העיר עורכים את החתונה, על בני הזוג לשאת בהוצאות הסעתו והחזרתו של הרב.


מסמכים נוספים במקרים מיוחדים

 • גרוש או גרושה
  ימציאו תעודת גירושין מקורית ואת מעשה בית הדין המקורי המצורף לתעודה. היה והתעודות אבדו, ניתן יהיה להמציא העתקים נאמנים למקור בחתימת בית הדין הרבני בלבד, ולא ע”י עו”ד. תעודת הגירושין המקורית תישאר לצמיתות בתיק הנישואין.
 • אלמן או אלמנה
  ימציאו תעודת פטירה מקורית / או נאמן למקור בחתימת משרד הפנים. אלמנה להמציא תעודת זהות של אחד מילדיה או תעודת חליצה בהתאם לנסיבות ובהתאם להנחיות רשם הנישואין.
 • גר או גיורת
  ימציאו תעודת גרות רשמית ומקורית המוכרת ע”י הרבנות הראשית לישראל, וכן תעודת המרה רשמית ומקורית ממדינת ישראל.
 • בני זוג מהעדה האתיופית
  ימציאו אישור יהדות רשמי ומקורי מהרבנים המוסמכים לכך.
 • מאומץ או מאומצת
  יופנו ע”י מח’ הנישואין אל בית הדין הרבני לבירור מעמדם.
 • תייר או תיירת
  ימציאו דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מהרבנות שבמקום מגוריהם המוכרת ע”י הרבנות הראשית לישראל או מבית דין רבני בישראל.
 • עולים מחו”ל
  יופנו על ידי מחלקת הנישואין בה נפתח תיק הנישואין, אל בית הדין הרבני האזורי, לקבלת פסק דין על יהדותם ורווקותם.
 • במידה ובת הזוג הינה גרושה, חלוצה, גיורת או בת נכרי,
  על בן הזוג להמציא אישור רשמי מרב מוכר בר סמכא המעיד כי הוא אינו כהן. אישור זה ניתן לאחר שהתקבלה הצהרת האב או קרוב משפחה מצד האב, או מרב בית הכנסת, או מגבאי בית הכנסת בו מבקר המבקש, הנאמנים על הרבנות המקומית, ו/או על פי הנחיות אשר יינתנו על ידי לשכת הנישואין.
 • במקרה של הריון
  יש צורך ב”הצהרת אבהות”. פרטים יימסרו ע”י רשמת הנישואין במקום.

בירורים מיוחדים בבית הדין

במידה ונדרשים בירורים מיוחדים בבית הדין כמו בירור יהדות, היתר נישואין, בירור מעמד בכשרות מאומצים לנישואין יש לפנות מוקדם ככל האפשר אל מנהל מח’ הנישואין – גם אם טרם נפתח תיק הנישואין, לקבלת הסבר והפנייה רשמית אל בית הדין הרבני האזורי. הבירורים בבתי הדין הרבניים נעשים בהתאם להפניה רשמית של מנהל מח’ הנישואין. ובדרך זו, הליך הבירור בבית הדין מתקיים ללא עלות כספית. (יתר ההליכים מחויבים בתשלום אגרה)


אישורים שמוסיפים לאחר הנישואין

• אישור סידור חופה וקידושין חתום ע”י הרב המקדש
• העתק כתובה חתום
• אישור טבילה במקווה

שלחו את המסמכים בטופס זה *** (בקרוב).

 

 

 

טופס פרטי עד

נא מלאו את פרטי העד. לאחר מכן, התקשרו אל 02-5352461 הוצפ של המועצה.

ניתן לשלוח הודעה עם הפרטים הבאים: שם החתן, הכלה,ת.ז של העד, ואנחנו ניצור 

כל השדות הם חובה מלבד ההערה.

פרטי עד- חתן (גללו למטה לפרטי עד מצד הכלה)

פרטי עד – כלה

בשמחות! נהיה בקשר

טפסי רישום לנישואין

העלו לפה את המסמכים כדי להתחיל תהליך רישום לנישואין. שיהיה במזל טוב!

שימו לב להשלים את ארבעת השלבים: תצטרכו תעודת זהות של החתן והכלה, תמונות פספורט, תעודות נישואין של ההורים, חתימות של העדים, ואפשרי אך לא מעכב – אישור רב מקדש, מדריכת כלות, תעודת כשרות של האולם, וגם אישורים לקבלת הנחה.

במהלך המילוי תופנו לתשלום האגרה. 

מסמך שינוי שם נישואין להורדה. נא להוריד את הקובץ, למלא את הפרטים, ולצרפו בתוך הטופס להלן.

עדכנו על שיעור תורני

אנא ספרו על שיעורים המתקיימים ברחבי העיר.

 • מי משתתף בשיעור? האם אנשים נוספים מוזמנים להצטרף?
 • הכניסו כתובת רחוב ומספר
 • באיזה יום בשבוע מתקיים השיעור
 • שם של מישהו שאפשר לברר איתו לגבי השיעור
 • מילים שיסייעו לחפש את השיעור במאגר: למשל - בית הכנסת, שכונה, שיעור לגברים, שיעור לנשים, נוער, לימוד אבות ובנים, תהילים...
 • כיצד אפשר להצטרף לשיעור? מה מייחד את השיעור?
 • המידע שהעליתם יגיע לאישור המערכת

  ייתכן שייקח כמה ימים עד שיתפרסם
 •  

משוב על חוויית הטבילה

אנא שתפי אותנו בדעתך – אנו פועלים לשיפור בכל המישורים.

משוב על האתר

תודה! נשמח לשמוע הצעות לשיפור, טעויות שמצאתם ובכלל – אם אהבתם.

שאל את הרב

פרט את הפנייה והיא תועבר אל רבני העיר.

דילוג לתוכן