המועצה הדתית מעלה אדומים

רבני הקהילות בעיר

 תואר.שם משפחה של הרבשם פרטי של הרבניידקהילה השכונה  
 הרבכ”ץיהושע0507597918רב העיר     
 הרבנגארימרדכי0507984964רב העיר    
1הרבאבינראלישע0525665652פני שמואלמצפה נבו   
2הרבאהרוניאלחנן0504109697נופי הסלענופי הסלע    
3הרבאחיטובישי0546677603קידרקידר    
4הרבאנג’לתמיר0527710718שיח שלםישנה    
5הרבאריאלעוז0509800446קהל חסידיםישנה    
6הרבבלאנג’שלמה0544842838עמודי השישה- היכל אביעדכלי שיר   
7הרבבלינקייעקב0545664751מחנייםכלי שיר   
8הרבברדהיוגב0543380904נזר אהרוןמצפה נבו    
9הרבברושאברהם0508736913בר יוחאימצפה נבו    
10הרבברקשמעון0525950117המרכזיישנה    
11הרבגבאי 0527619186ראש כולל     
12הרבגרסוןשמעון0508981777מצפה מגדיםמגדים    
13הרבדהאןשלומי0526280876אביר יעקבנופי הסלע    
14הרבוונדיישראל9016798523מצפה נבו (העליון)מצפה נבו    
15הרבורהפטיגאיתמר0547955050מעלות דודמצפה נבו    
16הרבזאודהיצחק0545514420קהילה יוצאי אתיופיהישנה    
17הרבזולדןדוד0543365968בית מורשתישנה    
18הרבחןינון0544221944נחלת אבות – תימןישנה    
19הרבטובולאברהם מגיד שיעור     
20הרבידגרליאור0548427737אבני החושןישנה    
21הרביעקבהרצל0523921902כורדיםצמח השדה    
22הרבכהןאסף0526051462היכל שמענופי הסלע    
23הרבכהןאליעזר אורות ישראל-הדקלצמח השדה    
24הרבמאלייונתן0526908045משה דייןנופי הסלע    
25הרבמוריניב0527644406שלום לעם-צמח השדהצמח השדה   
26הרבמורגיהודה0546580559אוהבי ציון-צרפתיםצמח השדה   
27הרבמזרחייצחק0528308002משכן שושנהמצפה נבו    
28הרבמזרחיחיים0505482082מפקח כשרות ורב שכונת צמח השדהצמח השדה    
29הרבממןאייל0504501788מתנ”ס 06צמח השדה    
30הרבמארקאילן0508874105מעלות לדודנופי הסלע    
31הרבמרקוביץחיים0529246341הגלגלמצפה נבו    
32הרבסונהיצחק0584363639מצפה מגדיםמגדים    
33הרבענתבייצחק0525802993צור ישראלנופי הסלע    
34הרבפישאורי0525954727קרליבך בישיבה התיכוניתמצפה נבו    
35הרבפלהיימראיתמר0528736545אחדות ישראלנופי הסלע   
36הרבפרידמןעזרא0502004432מוסר אביךכלי שיר    
37הרבקלרפלדאליהו0546234088מתנ”סישנה    
38הרבקפלןאלי0528308084בית מורשתישנה    
39הרברנגינימנחם0548422795אמרי פי/הדקלצמח השדה    
40הרברפאלימרדכי0527668564יצחקיישנה    
41הרבשווהאהרון0542059711אור התורהישנה    
42הרבשמלהאברהם0545540034חב”דישנה    
43הרבתשובהיוסי0524215438מעלה התורהנופי הסלע    

עדכנו על שיעור תורני

אנא ספרו על שיעורים המתקיימים ברחבי העיר.

  • מי משתתף בשיעור? האם אנשים נוספים מוזמנים להצטרף?
  • הכניסו כתובת רחוב ומספר
  • באיזה יום בשבוע מתקיים השיעור
  • שם של מישהו שאפשר לברר איתו לגבי השיעור
  • מילים שיסייעו לחפש את השיעור במאגר: למשל - בית הכנסת, שכונה, שיעור לגברים, שיעור לנשים, נוער, לימוד אבות ובנים, תהילים...
  • כיצד אפשר להצטרף לשיעור? מה מייחד את השיעור?
  • המידע שהעליתם יגיע לאישור המערכת

    ייתכן שייקח כמה ימים עד שיתפרסם
  •  

משוב על חוויית הטבילה

אנא שתפי אותנו בדעתך – אנו פועלים לשיפור בכל המישורים.

משוב על האתר

תודה! נשמח לשמוע הצעות לשיפור, טעויות שמצאתם ובכלל – אם אהבתם.

שאל את הרב

פרט את הפנייה והיא תועבר אל רבני העיר.

דילוג לתוכן