המועצה הדתית מעלה אדומים

מידע נישואין

תוכן עניינים

בס"ד

הנחיות כלליות לפתיחת תיק נישואין במועצה הדתית

הרישום לנישואין הינו הליך פרוצדוראלי המתבצע בלשכות הנישואין במועצות הדתיות ברחבי הארץ.
על פי החוק, הגיל המותר לנישואין הוא החל מגיל 18. חתן או כלה שטרם מלאו להם 18 שנים, נדרשים להמציא לרשם הנישואין אישור מבית המשפט לענייני משפחה, המתיר להם להינשא.
על בני זוג הבאים להירשם לנישואין, להופיע יחד בלשכת רישום נישואין או במועצה הדתית בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד הנישואין.

בעת הרישום, רשם הנישואין ממלא, בין היתר, את פרטי בני הזוג בתיק הנישואין, את מועד עריכת החופה, ומשבץ במידת הצורך רב לעריכת החופה. כשבוע לפני החופה, ולאחר שהושלמו כל הנדרש וכל הבירורים בתיק הנישואין, יקבלו בני הזוג את ה"כתובה", והם ימסרוה לידי הרב המקדש.

מזל טוב!

על מנת להירשם לנישואין יש כמה מסמכים, אישורים וחתימות שנצטרך לקבל מכם.

מבחינתנו הכל יכול להיות מקוון מלבד החתימה על הבקשה בסוף, שאז תגיעו לבקר אותנו בדרך מדבר יהודה 39 מעלה אדומים, אבל תרגישו בנוח ליצור קשר, להגיע ולהתייעץ.

1. פתיחת תיק נישואין מקוון דרך אתר משרד הדתות

https://shirathayam.m-datit.org.il/rishum

נא לסמן את המועצה הדתית מעלה אדומים ולהכניס את המידע הראשוני.

2. מילוי טופס – מסמכים ואישורים המיועדים למועצה הדתית – 'רשם הנישואין'

לחצו כאן למילוי הטופס ולהעלאה מקוונת של המסמכים והאישורים.

אם יש תקלה ניתן לשלוח לווטסאפ של המועצה הדתית מעלה אדומים: 025352461
ניתן גם לוודא שכל המסמכים הנדרשים הגיעו.


מסמכים לפתיחת התיק

לפני הנישואין:
• תעודת זהות של שני בני הזוג.(עם ספח פתוח)
• תמונת פספורט לכל אחד מבני הזוג
• תעודת נישואין של ההורים של שני בני הזוג

במידה וההורים התחתנו בחו"ל נדרש להביא כתובה.


אישורים

• שני עדים על רווקות של החתן והכלה. שימו לב: אותו עד יכול להעיד גם לחתן וגם לכלה; אבל כל צד צריך שני עדים.

 • אפשרות ראשונה: אפשר להגיע פיזית להעיד במועצה הדתית. 
 • אפשרות שניה: ניתן לשלוח הודעה עם הפרטים הבאים: שם החתן/ שם הכלה שעליהם אתם מעידים. שם העד/ה מספר ת.ז של העד/ה, וכתובת של העד/ה,אל מספר הווצאפ  העסקי של המועצה במספר 02-5352461. נציג המועצה הדתית ייצור אתכם קשר בשיחת וידאו לאמת את העדות.


• אישור רב מקדש (לא מעכב בפתיחת התיק).
• תעודת כשרות של האולם (לא מעכב בפתיחת התיק).
• לכלה, אישור מדריכת כלות (לא מעכב בפתיחת התיק).


תשלום אגרה

• תשלום אגרה על סך 798 ₪. חייל/ת, סטודנט/ית וזכאים נוספים, 478 ₪ (בהצגת תעודת רלוונטית). האגרה מתעדכנת בהתאם לפרסום ברשומות של השר לשירותי דת.

הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במידה ואחד מבני הזוג הוא/היא:

1.  חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.
2. סטודנט/ תלמיד ישיבה עד גיל 30.
3. עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.
4. מקרה סעד (באישור הלשכה לשירותים חברתיים)
5. נכה
6. עיוור או לקוי ראייה

לתשלום מקוון של האגרהhttps://nedar.im/7007258

נא לצרף את אישור התשלום לשאר המסמכים. על סמך אישור זה תקבלו קבלה רשמית ממזכירות המועצה הדתית.

עבור תשלום האגרה מקבלים בני הזוג את השירותים הבאים:
פתיחת תיק נישואין, פרסום באתר האינטרנט, הדרכת כלה (במידה ולא לוקחים מדריכה פרטית), כתובה ותעודת נישואין.

לתשומת לבכם: במידה והחתונה נערכת מחוץ לעיר, ורבני העיר עורכים את החתונה, על בני הזוג לשאת בהוצאות הסעתו והחזרתו של הרב.


טופס בחירת שם משפחה

מלאו טופס בחירת שם משפחה לאחר הנישואין עבור משרד הפנים. נא להוריד אותו למלא את הפרטים ולשלוח יחד עם שאר המסמכים.

טופס שינוי שם נישואין משרד הפנים


מסמכים נוספים במקרים מיוחדים

 • גרוש או גרושה
  ימציאו תעודת גירושין מקורית ואת מעשה בית הדין המקורי המצורף לתעודה. היה והתעודות אבדו, ניתן יהיה להמציא העתקים נאמנים למקור בחתימת בית הדין הרבני בלבד, ולא ע"י עו"ד. תעודת הגירושין המקורית תישאר לצמיתות בתיק הנישואין.
 • אלמן או אלמנה
  ימציאו תעודת פטירה מקורית / או נאמן למקור בחתימת משרד הפנים. אלמנה להמציא תעודת זהות של אחד מילדיה או תעודת חליצה בהתאם לנסיבות ובהתאם להנחיות רשם הנישואין.
 • גר או גיורת
  ימציאו תעודת גרות רשמית ומקורית המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל, וכן תעודת המרה רשמית ומקורית ממדינת ישראל.
 • בני זוג מהעדה האתיופית
  ימציאו אישור יהדות רשמי ומקורי מהרבנים המוסמכים לכך.
 • מאומץ או מאומצת
  יופנו ע"י מח' הנישואין אל בית הדין הרבני לבירור מעמדם.
 • תייר או תיירת
  ימציאו דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מהרבנות שבמקום מגוריהם המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל או מבית דין רבני בישראל.
 • עולים מחו"ל
  יופנו על ידי מחלקת הנישואין בה נפתח תיק הנישואין, אל בית הדין הרבני האזורי, לקבלת פסק דין על יהדותם ורווקותם.
 • במידה ובת הזוג הינה גרושה, חלוצה, גיורת או בת נכרי,
  על בן הזוג להמציא אישור רשמי מרב מוכר בר סמכא המעיד כי הוא אינו כהן. אישור זה ניתן לאחר שהתקבלה הצהרת האב או קרוב משפחה מצד האב, או מרב בית הכנסת, או מגבאי בית הכנסת בו מבקר המבקש, הנאמנים על הרבנות המקומית, ו/או על פי הנחיות אשר יינתנו על ידי לשכת הנישואין.
 • במקרה של הריון
  יש צורך ב"הצהרת אבהות". פרטים יימסרו ע"י רשמת הנישואין במקום.

בירורים מיוחדים בבית הדין

במידה ונדרשים בירורים מיוחדים בבית הדין כמו בירור יהדות, היתר נישואין, בירור מעמד בכשרות מאומצים לנישואין יש לפנות מוקדם ככל האפשר אל מנהל מח' הנישואין – גם אם טרם נפתח תיק הנישואין, לקבלת הסבר והפנייה רשמית אל בית הדין הרבני האזורי. הבירורים בבתי הדין הרבניים נעשים בהתאם להפניה רשמית של מנהל מח' הנישואין. ובדרך זו, הליך הבירור בבית הדין מתקיים ללא עלות כספית. (יתר ההליכים מחויבים בתשלום אגרה)


אישורים שמוסיפים לאחר הנישואין

• אישור סידור חופה וקידושין חתום ע"י הרב המקדש
• העתק כתובה חתום
• אישור טבילה במקווה

שלחו את המסמכים בטופס זה *** (בקרוב).

טפסי רישום לנישואין

העלו לפה את המסמכים כדי להתחיל תהליך רישום לנישואין. שיהיה במזל טוב!

שימו לב להשלים את ארבעת השלבים: תצטרכו תעודת זהות של החתן והכלה, תמונות פספורט, תעודות נישואין של ההורים, חתימות של העדים, ואפשרי אך לא מעכב – אישור רב מקדש, מדריכת כלות, תעודת כשרות של האולם, וגם אישורים לקבלת הנחה.

במהלך המילוי תופנו לתשלום האגרה. 

מסמך שינוי שם נישואין להורדה. נא להוריד את הקובץ, למלא את הפרטים, ולצרפו בתוך הטופס להלן.

עדכנו על שיעור תורני

אנא ספרו על שיעורים המתקיימים ברחבי העיר.

[wpuf_form id="2303"]

משוב על חוויית הטבילה

אנא שתפי אותנו בדעתך – אנו פועלים לשיפור בכל המישורים.

משוב על האתר

תודה! נשמח לשמוע הצעות לשיפור, טעויות שמצאתם ובכלל – אם אהבתם.

שאל את הרב

פרט את הפנייה והיא תועבר אל רבני העיר.

דילוג לתוכן