המועצה הדתית מעלה אדומים

נרשמו לנישואין עד יז סיון תשפ"ד

    פירסום באינטרנטלכבוד: 
 נא לפרסם את הזוגות המופיעים בדוח שנרשמו לחופה וקידושין 
 23/06/2024עד23/12/2023טווח תאריכי פתיחת תיק מ-מעלה אדומיםב- 
 תאריך עברימועד נישואיןשם אב כלהמצב אישי כלהישוב כלהארץ לידה כלהשם כלהשם אב חתןמצב אישי חתןישוב חתןארץ לידה חתןשם חתןתאריך פתיחת תיק 
  טרם נקבעמטויי סקלייררווקהמעלה אדומיםישראלמרגלית סקליירשבתאי שבורווקמעלה אדומיםישראלתום שבו28/12/2023 
  טרם נקבעזאב אברהמוביץרווקהגבע בנימיןישראלרון אברהמוביץאליהו בצלאלרווקמעלה אדומיםישראליוסף בצלאל01/01/2024 
 י"ט בסיוון תשפ"ד25/06/2024אהרון אהרוןרווקהמעלה אדומיםישראלדליה אהרוןעפר בוזגלורווקירושליםישראלמאור בוזגלו09/01/2024 
 ג' בתמוז תשפ"ד09/07/2024יוסף איטחרווקהיבנהישראלאתי-אסתר איטחאיתן כהןרווקמעלה אדומיםישראלרז משה כהן04/02/2024 
 י"א בתמוז תשפ"ד17/07/2024חגי אשר לביארווקהירושליםישראלשחר גל לביאיהורם טדיאל וקניןרווקעתליתישראלאופק וקנין06/02/2024 
 ד' בתמוז תשפ"ד10/07/2024יעקב דוויגרווקהמעלה אדומיםישראלמאי דוויגהרצל נסימירווקירושליםישראלאוריאל נסימי08/02/2024 
 י"ח בסיוון תשפ"ד24/06/2024זוהר אהרןרווקהירושליםישראלטל אהרןהרש צבי שליורווקירושליםישראלאוריאל שליו11/02/2024 
 י"ד באלול תשפ"ד17/09/2024נסים מקסים ביטוןרווקהירושליםישראלסתיו הודיה ביטוןיורם סעדורווקמעלה אדומיםישראלאביתר סעדו22/02/2024 
 י"ט בתמוז תשפ"ד25/07/2024מוריס בזקרווקהמעלה אדומיםישראלעידית חיה בזקשלמה הרושרווקמעלה אדומיםישראלדניאל הרוש28/02/2024 
 י"ז באב תשפ"ד21/08/2024מכלוף כהןרווקהבית שמשישראלנועה שרה כהןסטיבן פיליפ בוקזייגררווקקדרארצות הבריתמתנאל משה בוקזייגר06/03/2024 
 כ"ח בסיוון תשפ"ד04/07/2024שי ושדירווקהמעלה אדומיםישראללבנת ושדיברוך אביבירווקערדישראלרועי אביבי07/03/2024 
 כ"א בסיוון תשפ"ד27/06/2024חיים פטריס צמחרווקהמעלה אדומיםצרפתלאה רחל צמחטספאייה איילהרווקירושליםאתיופיהסולומון איילה12/03/2024 
 י"ב בתמוז תשפ"ד18/07/2024מאיר עזרארווקהמעלה אדומיםצרפתליז זוהרה עזראמרק דוד מזרחירווקמעלה אדומיםישראלדניאל יהודה משה מזרחי12/03/2024 
 י"ח בסיוון תשפ"ד24/06/2024אמיר ברונפלדרווקהנס ציונהישראלנועה ברונפלדמרדכי עמררווקמעלה אדומיםישראליהונתן עמר13/03/2024 
 כ"ד בתמוז תשפ"ד30/07/2024דני גד שמואלוברווקהמעלה אדומיםישראלבת-אל שמואילובבועז דוד בר גילרווקמעלה אדומיםישראלאוריה בר גיל14/03/2024 
 י"ד באלול תשפ"ד17/09/2024מרדכי כהןרווקהמעלה אדומיםישראלמור כהןסטניסלב גרשיקוברווקקרית ארבעישראלמקסים גרשיקוב17/03/2024 
 כ"ז בסיוון תשפ"ד03/07/2024ציון יוסףרווקהירושליםישראלשירה יוסףיהודה משהרווקמעלה אדומיםישראלינון משה19/03/2024 
 כ"א בסיוון תשפ"ד27/06/2024אילן יצחק פלורנטיןרווקהמעלה אדומיםישראלעדי פלורנטיןמסרת קבבאורווקמעלה אדומיםאתיופיהיהאלם קבבאו21/03/2024 
 כ"ח בסיוון תשפ"ד04/07/2024אלי סיטוןרווקהירושליםישראלעדן סיטוןרונן מימון אקניןרווקמעלה אדומיםישראלאוראל אשר אקנין26/03/2024 
 י"ז בסיוון תשפ"ד23/06/2024ישראל דוד מלולרווקהמעלה אדומיםישראלשירה מלולעודד רחמיםרווקמודיעין-מכבים-רעותישראלכפיר רחמים27/03/2024 
 א' בתמוז תשפ"ד07/07/2024ארז ועקניןרווקהירושליםישראלנועה ועקניןיוסף אדררווקנחלהישראלאור אדר04/04/2024 
 כ"ז בסיוון תשפ"ד03/07/2024אלון מזרחירווקהמעלה אדומיםישראלמור מזרחימרדכי חיים כקשוררווקמעלה אדומיםישראלמאור יוסף כקשור12/04/2024 
 כ"ז בסיוון תשפ"ד03/07/2024גל יהודה גגולהרווקהירושליםישראלאפרת גגולהמאיר דוד רומירווקמעלה אדומיםישראלאבידר אברהם רומי15/04/2024 
 כ"ו בתמוז תשפ"ד01/08/2024טגניה טאדסהרווקהבית שמשאתיופיהאבבו טאדסהפיקאדו דסיירווקמעלה אדומיםאתיופיהמשה דסיי15/04/2024 
 ט"ז בתמוז תשפ"ד22/07/2024אליהו פונירווקהמעלה אדומיםישראלמוריה פונייהודה בן חמורווקמעלה אדומיםישראלאיתן חי בן חמו17/04/2024 
 כ"ד באב תשפ"ד28/08/2024יצחק צפירהרווקהירושליםישראלמוריה צפירהבעז ציונירווקמעלה אדומיםישראלמנשה ציוני19/04/2024 
 י' בתמוז תשפ"ד16/07/2024מרדכי חנייארווקהצפתישראלענבר חנייאאלדד רזרווקמעלה אדומיםישראלעידו מרדכי רז21/04/2024 
 א' בתמוז תשפ"ד07/07/2024חנן יהושערווקהמעלה אדומיםישראלמאיה יהושעיוסף אילוקרווקקדרישראלאלעד אילוק01/05/2024 
 כ"ד בתמוז תשפ"ד30/07/2024שאול מזרחירווקהמעלה אדומיםישראלליאור מזרחיאהרון מסדרווקמעלה אדומיםישראלרותם מסד01/05/2024 
 ז' באלול תשפ"ד10/09/2024אנדור שלמה פרקשרווקהירושליםישראלשלי פרקשאופיר צרפתירווקירושליםישראלאלמוג צרפתי02/05/2024 
 א' בתמוז תשפ"ד07/07/2024נפתלי פרגןרווקהמעלה אדומיםישראלשירה פרגןמיכאל סימון אלבזרווקמעלה אדומיםישראלאריאל אלבז02/05/2024 
 כ"ו בתמוז תשפ"ד01/08/2024אבאייה אלליןרווקהאור יהודהאתיופיהצהיינש אלליןמוקת גתורווקמעלה אדומיםאתיופיהדגם גתו02/05/2024 
 ט' באלול תשפ"ד12/09/2024משה כהןרווקהירושליםישראליובל מזל כהןבנימין חןרווקמעלה אדומיםישראלאור רפאל חן05/05/2024 
 ה' באלול תשפ"ד08/09/2024עמוס יצחקרווקהמעלה אדומיםישראלהדר יצחקדביר אפלבויםרווקפסגותישראלדרור איתן אפלבוים07/05/2024 
 כ"ו בסיוון תשפ"ד02/07/2024יואל שיררווקהמעלה אדומיםישראלהילה שיריהונתן אהרןרווקמעלה אדומיםישראלגיל ציון אהרן08/05/2024 
 כ"ח בתשרי תשפ"ה30/10/2024אברהם זכאיםרווקהמעלה אדומיםישראלאור זכאיםאברהם עסיסרווקמודיעין-מכבים-רעותישראלאיתי עסיס08/05/2024 
 כ' בסיוון תשפ"ד26/06/2024סרג' דוד יגאל פרשגרושהירושליםישראלאוריה פרשעזרא גבאירווקירושליםישראלדביר מרדכי גבאי09/05/2024 
 כ"א בסיוון תשפ"ד27/06/2024סמי בן הרושרווקהמעלה אדומיםישראלשקד בן הרושאדמון סוויסהרווקירושליםישראלבן סוויסה09/05/2024 
 ט' בתמוז תשפ"ד15/07/2024משה פרץרווקהעפולהישראלסאלי פרץדוד זכריהרווקמעלה אדומיםישראלאסף זכריה15/05/2024 
 ט"ז באב תשפ"ד20/08/2024יובל גולןרווקהמעלה אדומיםישראלעדן גולןדניאל אמזלגרווקמעלה אדומיםישראלפאול כפיר אמזלג שטרן15/05/2024 
 כ"ד באב תשפ"ד28/08/2024אברהם כהןרווקהמעלה אדומיםישראליערה כהןדניאל רוקירווקמעלה אדומיםישראליואב יונה שלום רוקי16/05/2024 
 י"ב בתמוז תשפ"ד18/07/2024נסים ליבוביץרווקהמעלה אדומיםישראלהדר ליבוביץאברהם זיידרווקמעלה אדומיםישראלדן זייד20/05/2024 
 כ"א באלול תשפ"ד24/09/2024יוסף בן שיטריתרווקהמעלה אדומיםישראלגל בן שיטריתמאיר חי סגןרווקמעלה אדומיםישראלעזרא עוז סגן21/05/2024 
 כ"ב באב תשפ"ד26/08/2024יצחק בן חמורווקהמעלה אדומיםישראליקירה שני בן חמואברהם זאביגרושראשון לציוןישראלירון זהבי22/05/2024 
 י"ז בסיוון תשפ"ד23/06/2024גד גדליה ליאוןרווקהירושליםישראלנעם אסתר ליאוןשבתאי מזרחירווקמעלה אדומיםישראליצחק מזרחי23/05/2024 
 י"א בחשוון תשפ"ה12/11/2024שלמה קקוןרווקהמעלה אדומיםישראלקורל רחל קקוןאבי אברהם אוחיוןרווקמעלה אדומיםישראלאייל אוחיון27/05/2024 
 כ"א באב תשפ"ד25/08/2024צבי פייררווקהמעלה אדומיםישראלמישלי פיירשרון כהןרווקמעלה אדומיםישראלאופק כהן29/05/2024 
 ד' בחשוון תשפ"ה05/11/2024מכלוף רוני טובירווקהירושליםישראלזהר טובישלמה אמסלםרווקמעלה אדומיםישראלאלמוג-דוד אמסלם30/05/2024 
 כ"ג באב תשפ"ד27/08/2024שלום עזרןרווקהמעלה אדומיםישראליעל אסתר עזרןגד ואחנישרווקבית שמשישראלאביחי מאיר ווחניש30/05/2024 
 ו' באלול תשפ"ד09/09/2024ניר אהרונוףרווקהמעלה אדומיםישראלהודיה אהרונוףאשר אוחיוןרווקמעלה אדומיםישראלשמואל אוחיון01/06/2024 
 י"ז בחשוון תשפ"ה18/11/2024רמי קזסרווקה ארצות הבריתמירי קזסאהרן ברזנירווקמעלה אדומיםישראלעידן ברזני06/06/2024 
 י"ח באב תשפ"ד22/08/2024יצחק יושאירווקהמעלה אדומיםישראלאביגיל יפה יושאידוד בר-אשררווקירושליםישראלישראל בר-אשר09/06/2024 
 א' באלול תשפ"ד04/09/2024פסח פיטר ברקוביץרווקהתל אביב – יפוישראלשירלי ברקוביץליאור אופיררווקגבעת שמואלישראלנעם אופיר09/06/2024 
 ט"ז בתמוז תשפ"ד22/07/2024שרון עזרורווקהמעלה אדומיםישראלרוני עזרואמיר יוסףרווקמעלה אדומיםישראלשקד יוסף10/06/2024 
 כ"ח בסיוון תשפ"ד04/07/2024חיים חזלהרווקהרחובותישראללירז חזלהארמונד פרץרווקמעלה אדומיםישראלאריאל פרץ10/06/2024 
 י"ג באלול תשפ"ד16/09/2024אפרים אבינועםרווקהמעלה אדומיםישראלאושרת מזל אבינועםאילן סונינורווקמעלה אדומיםישראליניב סונינו15/06/2024 
 ב' באלול תשפ"ד05/09/2024מיכאל וייסברגרווקהמעלה אדומיםישראליעל וייסברגשלמה לוירווקירושליםישראלנפתלי מרדכי לוי15/06/2024 
 ב' באלול תשפ"ד05/09/2024מרדכי נדברווקהמעלה אדומיםישראלמוריה רחל נדבאבנר סינהרווקעלמוןישראלברק סינה17/06/2024 
 ח' באלול תשפ"ד11/09/2024אסף שזורווקהמעלה אדומיםישראלאליה שזואיציק חןרווקמעלה אדומיםישראלעידן חן19/06/2024 
 י"ח באב תשפ"ד22/08/2024יניב זעפרנירווקהמעלה אדומיםישראלניצן זעפרנישמעון רומירווקמעלה אדומיםישראלירדן רומי20/06/2024 
 כ"א באב תשפ"ד25/08/2024פרד אריק העוזירווקהמעלה אדומיםצרפתנעמי הועזיאריה לברטירווקירושליםישראליוני לברטי20/06/2024 
 ה' באלול תשפ"ד08/09/2024יעקב לזרי מעלה אדומיםישראלמעיין לזריציון חי בצוןרווקמעלה אדומיםישראלתמיר בצון22/06/2024 
 י"ז באב תשפ"ד21/08/2024דוד אבגינה סזרווקהירושליםישראלהודיה אבגינה סזמנשה שמחוןרווקמעלה אדומיםישראלגל מרדכי שמחון23/06/2024 
 63סה"כ: 
               
     
 
מי שיש לו התנגדות כלשהי לסידור הנישואין הרשומים, יפנה לאגף הנישואין הנ"ל
בברכה
 

טופס פרטי עד

נא מלאו את פרטי העד. לאחר מכן, התקשרו אל 02-5352461 הוצפ של המועצה.

ניתן לשלוח הודעה עם הפרטים הבאים: שם החתן, הכלה,ת.ז של העד, ואנחנו ניצור 

כל השדות הם חובה מלבד ההערה.

פרטי עד- חתן (גללו למטה לפרטי עד מצד הכלה)

פרטי עד – כלה

בשמחות! נהיה בקשר

טפסי רישום לנישואין

העלו לפה את המסמכים כדי להתחיל תהליך רישום לנישואין. שיהיה במזל טוב!

שימו לב להשלים את ארבעת השלבים: תצטרכו תעודת זהות של החתן והכלה, תמונות פספורט, תעודות נישואין של ההורים, חתימות של העדים, ואפשרי אך לא מעכב – אישור רב מקדש, מדריכת כלות, תעודת כשרות של האולם, וגם אישורים לקבלת הנחה.

במהלך המילוי תופנו לתשלום האגרה. 

מסמך שינוי שם נישואין להורדה. נא להוריד את הקובץ, למלא את הפרטים, ולצרפו בתוך הטופס להלן.

עדכנו על שיעור תורני

אנא ספרו על שיעורים המתקיימים ברחבי העיר.

[wpuf_form id="2303"]

משוב על חוויית הטבילה

אנא שתפי אותנו בדעתך – אנו פועלים לשיפור בכל המישורים.

משוב על האתר

תודה! נשמח לשמוע הצעות לשיפור, טעויות שמצאתם ובכלל – אם אהבתם.

שאל את הרב

פרט את הפנייה והיא תועבר אל רבני העיר.

דילוג לתוכן